Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Avfall och återvinning

Vi tar hand om ditt avfall, både hushållsavfallet och det du lämnar på återvinningscentralen. Genom att källsortera och återvinna minskas miljöpåverkan. Därför hjälper vi dig att sortera rätt, tar emot dina grovsopor på återvinningscentralen och ser till att ditt farliga avfall tas om hand på ett säkert sätt.

Text

Flytt och ägarbyte

Vill du säga upp ditt abonnemang vid flytt eller ägarbyte ska du göra en anmälan till oss. Här är all information du behöver vid flytt.

Utebliven hämtning

Varför har mitt sopkärl inte blivit tömt? En utebliven hämtning kan även bero på flera orsaker. Förhoppningsvis hittar du svaret här.

Abonnemang och avgifter

Du som bor i villa eller har ett fritidshus ska ha ett avfallsabonnemang. Läs om våra tre abonnemang för sophämtning.

Återvinningscentralen

På återvinningscentralen lämnas grovavfall, elektronik, vitvaror, trädgårdsavfall, material samt farligt avfall och återanvändbara saker.

Sorteringsguide

När du sorterar ditt avfall kan materialen återvinnas till nya produkter och farliga ämnen tas omhand på ett säkert sätt. Sorteringsguiden gör det lätt att sortera rätt.

Hållbar framtid

Det är enkelt att bidra till en bättre miljö. Här samlar vi tips och råd för en grönare vardag. Tillsammans lägger vi grunden för en hållbar framtid!

Vårt gemensamma ansvar

Varje år slänger vi närmare 500 kilo avfall per person i Sverige. Vi är samtidigt duktiga på att återvinna avfall till nya produkter eller energi. Men jordens resurser är begränsade och om alla skulle konsumera som vi gör i Sverige skulle det behövas mer än fyra jordklot. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt med att minska mängden avfall som uppstår.
På våra avfallssidor hittar du information som hjälper dig att bidra till en mer hållbar avfallshantering.

Ditt avfall

Vi tar hand om ditt avfall och ser till att det tas om hand på ett hållbart och säkert sätt.

  • Hushållsavfallet utvinns till energi i form av värme som kan värma upp bostäder.
  • Matavfallet omvandlas till biogas och biogödsel.
  • Källsorterat avfall som lämnas på återvinningscentralen återvinns och blir material till nya produkter. Eller förbränns och blir energi.

Sophämtning

Alla ska ha abonnemang för sophämtning. Att sortera ut sitt matavfall ger minst belastning på miljön och därför har det abonnemanget lägst avgift.
Abonnemang och avgifter
Hämtning av hushållsavfall

Avfallsregler och föreskrifter

Hur avfallet ska hanteras i kommunen regleras i avfallsföreskrifterna.
Avfallsregler och föreskrifter

Företagare

För dig som bedriver verksamhet eller äger ett flerbostadshus gäller speciella regler.
Avfall och återvinning för företag

Bråta återvinningscentral

Sorteringsguiden