Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Hämtning av hushålls­avfall

En sopbil hämtar avfall på en villagata.

Foto: Renova

Härryda Vatten och Avfall AB ansvarar för hantering av hushållens avfall och slam från enskilt avlopp. Sophämtningen utförs på entreprenad av Renova AB, slamtömningen och farligt avfall sköts av Renova Miljö. Här hittar du information om din sophämtning.

Abonnemang för sophämtning

Det finns tre olika abonnemang att välja för hushållsavfall. Att sortera ut sitt matavfall är den sopstrategi som ger minst belastning på miljön och därför har lägst avgift.
Abonnemang och avgifter

Regler för avfallshantering

Hur avfallet ska hanteras i kommunen regleras i avfallsföreskrifterna.
Avfallsregler och föreskrifter

Soptömning

Ditt hushållsavfall hämtas på bestämd hämtningsdag var 14:e dag. Vilken hämtningsdag som gäller din fastighet kan du se i foldern "Välkommen som kund" som du fått. För att annars ta reda på din hämtningsdag kan du kontakta kommunens kontaktcenter för att få besked.

Tömningsdag

Avfallet hämtas normalt på vardagar mellan 06.30 och 16.30, men vid särskilda fall kan det även ske senare.
Tömningsdag och tid kan även ändras i samband med storhelger.
Sophämtning vid helger och röda dagar

Ställ kärlet på en bra plats

För att sophämtningen ska fungera smidigt är det viktigt att man har ställt i ordning en plats för sitt kärl, max en meter från platsen där sopbilen stannar (vid tomtgränsen mot gatan). Handtag och hjul ska vara vända utåt. Vill du få kärlet hämtat, beställer du dragväg hos kontaktcenter (mot avgift).
Avfallsregler och föreskrifter

Flytta kärlets plats

Det går bra att ha en särskild uppställningsplats vintertid och en annan sommartid. Du måste alltid komma överens med kommunens kontaktcenter innan du byter plats på ditt kärl så att Renova får reda på platsbytet.

Sophämtning på vintern

Snö och halka gör det svårt för sop- eller slambilen att komma fram. Dessutom blir det extra slitsamt för renhållningsarbetarna att göra sitt jobb. Som fastighetsägare ansvarar du för att sop- eller slamhämtning kan utföras genom att skotta, halkbekämpa och underlätta framkomligheten.
Sophämtning på vintern

Glesare hämtning

Om du önskar glesare hämtning av det brännbara avfallet (grön tunna) kan du välja att få hämtning månadsvis eller kvartalsvis. Anmälan ska göras till kommunens enhet för miljö- och hälsoskydd. Kravet är att du har abonnemang för utsortering av matavfallet eller tillstånd för hushållskompost.
Ansökan kan göras via e-tjänsten nedan.

Uppehåll och dispens

Du kan ansöka om uppehåll i hämtningen av hushållsavfall om fastigheten ska stå tom. En anmälan måste göras till kommunens enhet för miljö- och hälsoskydd. En avgift motsvarande grundavgiften för ett renhållnings-abonnemang tas ut för nya dispenser.
Ansökan görs via e-tjänsten nedan.

Utebliven hämtning

Har du inte fått hämtat avfallet enligt ditt abonnemang, ska du snarast kontakta kommunens kontaktcenter. Under förutsättning att fastighetsägaren eller enskild väghållare inte är orsaken.
Utebliven sophämtning

Ägarbyte eller nybyggd fastighet

Vid ägarbyte eller om din fastighet är nybyggd, ska alltid en anmälan göras till oss.
Flytt och ägarbyte

Fyrfackskärl från 2025

Från 2025 införs ett system med fyrfackskärl som gör det enklare att återvinna förpackningar i anslutning till sitt hem. Systemet med fastighetsnära insamling kommer att införas successivt.
Fyrfackskärl från 2025

Hjälpte informationen på denna sida dig?