Länk till startsidan
Translate
Kontakt

NYHET

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Förslag till vattenskyddsområde för Nedsjöarna

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram förslag till beslut
om bildande av vattenskyddsområde Nedsjöarna i Härryda kommun. Markägare och berörda sakägare inom föreslaget vattenskyddsområde har rätt att yttra sig om förslaget. Synpunkter lämnas skriftligen senast 27 november 2023.

Länsstyrelsen förelägger berörda att yttra sig

Förslaget till beslut om vattenskyddsområde för Nedsjöarna (Västra Nedsjön och Östra Nedsjön) i Härryda och Bollebygds kommuner innehåller föreskrifter för området. Länsstyrelsen förelägger nu markägare och övriga innehavare av särskild rätt till marken samt berörda sakägare i övrigt inom föreslaget vattenskyddsområde att yttra sig om förslaget. Förslaget finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Västra Götaland, Härryda kommun (kommunhuset) och Bollebygds kommun (biblioteket).
Förslaget finns även att läsa på Härryda kommuns werbbplats, Vattenskyddsområden Länk till annan webbplats.

Lämna synpunkter senast 27 november

Synpunkter lämnas skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland senast 27 november 2023. Synpunkter kan skickas in via Länsstyrelsens e-tjänst: Komplettering eller yttrande i ärende på www.lansstyrelsen.se/vastragotaland, via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller med post till Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Ange diarienummer 40927-2020.

 

Bakgrund

Härryda kommun bygger ett nytt vattenverk i Hindås. Vattenverket kommer att rena vattnet från Västra Nedsjön som blir en ny kommunal huvudvattentäkt. Befintligt vattenskyddsområde (Västra Nedsjön) kommer att utökas och föreskrifterna uppdateras till nuvarande regelverk. Handläggning och samråd sköts av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Hindås vattenverk är den fjärde och avslutande etappen i vårt stora projekt för utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppssystemet (VA). En investering som ska försörja en växande Härryda kommun med dricksvatten och avlopp för flera decennier framåt.
Hindås vattenverk och de tre etapperna