Länk till startsidan
Translate
Kontakt

NYHET

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

En toalettstol. På golvet bredvid står en pedalhink att slänga skräp i.

Foto: Mrsiraphola, Freepik

Toaletten hyllas den 19 november

19 november är det FN:s internationella världstoalettdag, som varje år uppmärksammar varför sanitet och toaletter är så viktigt för vår hälsa och världens utveckling.

Trots att tillgång till sanitet är en mänsklig rättighet lever idag 3,5 miljarder människor i världen utan tillgång till en säker toalett. När människor inte har fungerande sanitetssystem hamnar deras avföring i naturen och förorenar de vattenkällor som de hämtar sitt dricksvatten i. Resultatet är att livsfarliga diarrésjukdomar som kolera sprids.

Var rädd om toaletten!

På Härryda Vatten och Avfall uppmärksammar vi den 19 november att toaletten inte är en papperskorg. Reningsverken är byggda för att hantera kiss, bajs och toalettpapper. När andra saker spolas ner i avloppet orsakar det dyra stopp och försvårar reningsprocesserna. Miljöfarliga ämnen riskerar att hamna i vårt värdefulla vatten och kan skada både människor och djurliv.

En person rensar för hand bort smutsiga våtservetter som har fastnat i en avloppspump.

Våtservetter löses inte upp av vatten utan fastnar i avloppet och orsakar stopp.

Dyra och onödiga stopp

Varje vecka, dygnet runt får våra drifttekniker åka ut och rensa bort våtservetter, tamponger, tops och annat skräp som orsakat stopp i avloppsystemets pumpar. Ett arbete som kostar massor med pengar i onödan.

Hylla toaletten med papperskorg

På världstoalettdagen hyllar vi toaletten. Gör det du med genom att ställa in en papperskorg på badrummet för att slänga skräpet i, och låta toalettstolen vara till det den ska – kiss, bajs och toapapper. Inget annat. Tack för att du spolar rätt!

Det är lätt att spola rätt!

World Toilet Day

Varje år den 19 november uppmärksammar Förenta Nationerna, FN, hur viktig tillgången till en fungerande toalett är för människors liv och hälsa.
World Toilet Day Länk till annan webbplats.

Globala målen - agenda 2030

Globala målen för hållbar utveckling har antagits av världens länder för att uppnå fyra saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Agendan har 17 globala mål.
Läs om mål 6 Rent vatten och sanitet åt alla Länk till annan webbplats.