Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Vatten och avlopp

Vi ser till så att du som bor och verkar i Härryda kommun får tillgång till gott och hälsosamt dricksvatten. Vi tar hand om avloppsvattnet och underhåller och bygger ut ledningsnätet så att fler ska kunna ansluta sig och kommunen växa på ett hållbart sätt.

Text

Kommunalt dricksvatten

Det vatten som vi har i Härryda kommun håller mycket hög och jämn kvalitet. Här kan du läsa om hur vi producerar och kontrollerar vårt dricksvatten.

Pågående VA-arbeten

Information om pågående och kommande VA-arbeten och projekt och eventuell påverkan kan du läsa om på sidorna om vatten- och avloppsarbeten.

Vårt viktigaste livsmedel

Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det för givet. Spara vatten med våra enkla tips.

Ansluta till kommunalt VA

Med kommunalt dricksvatten i kranen är du säker på att vattnet är kontrollerat och håller hög kvalitet. Här kan du läsa hur du ansluter din fastighet.

Avlopp och rening

Avloppet skyddar vår hälsa och miljö. Genom att inte spola ut farliga ämnen och skräp skyddar du avloppssystemet och vår natur. Läs här om avlopp och rening.

Avgifter och VA-regler

Din kostnad för vatten och avlopp beror på hur mycket vatten du förbrukar och vilken typ av fastighet du bor i. Läs här om VA-taxan och regler för kommunalt vatten och avlopp.

Ditt vatten och avlopp

Vi som arbetar på Härryda vatten och Avfall AB förvaltar och sköter om vatten- och avloppsledningar, vattenverk och reningsverk - för att kunna leverera ett högkvalitativt dricksvatten och rena vårt använda avloppsvatten på bästa sätt.
Eftersom vattnet är vårt viktigaste livsmedel skyddar vi vattentillgångarna och arbetar aktivt för att informera om vattnets värde och ger råd om hur vi tillsammans värnar om och sparar på vår viktigaste naturtillgång.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel

Vi har tillgång till det dygnet runt direkt i kranen. Det är gott, hälsosamt, lokalproducerat och kostar bara 5 öre per liter. I priset ingår även skydd av vattentäkter, rening av avloppsvattnet och hantering av dagvatten.

Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel. Vi gör regelbundna provtagningar i enlighet med gällande krav, för att säkerställa att dricksvattnet håller hög och jämn kvalitet.
Vattenkvalitet och provtagning

 

Hållbar vattenanvändning

Flera gånger om dagen vrider vi på kranen och tappar upp rent och friskt vatten. Det är så självklart att vi tar det för givet. I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. För att vi ska klara framtidens utmaningar behöver vi alla övergå till en mer hållbar vattenanvändning.
Vårt värdefulla vatten

Avloppet skyddar vår hälsa och miljö

En illustration visar saker som felaktigt spolas ner i avloppet, som tops, flytande kemikalier, våtservetter, bomull och tamponger. Text: Att spola rätt är lätt. Bara kiss, bajs och toalettpapper hör hemma i toaletten.

Avloppssystemet är grundläggande för vår hälsa och miljö. Det har till uppgift att leda bort och rena avloppsvatten på ett effektivt, miljömässigt och hygieniskt sätt. Genom att skydda avloppssystemet från föroreningar och avfall bidrar du till friskt vatten, rena hav och sjöar.

  • Spola bara ner kiss, bajs och toapapper i toan
  • Se till att inga miljöfarliga ämnen hamnar i avloppet
  • Överdosera inte tvättmedel
  • Tvätta aldrig bilen på gatan
  • Ha en papperskorg för skräp som tops och våtservetter

VA för framtiden

Härryda kommun växer och för att fler ska kunna bo och verka här, gör vi stora satsningar på att bygga ut vatten- och avloppsnätet.
Hindås vattenverk och de tre etapperna
Ansluta till kommunalt VA

Så funkar VA-kollektivet

Du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp i Härryda kommiun är del av vårt VA-kollektiv. Vattenförsörjning och avloppshantering – VA, ska vara självförsörjande och finansieras via avgifter från abonnenterna. Verksamheten får därför varken gå med vinst eller förlust. Avgifterna regleras i VA-taxan som beslutas av kommunfullmäktige.
Avgifter och regler för VA

VA för företag

Du som driver verksamhet i Härryda kommun hittar information som särskilt gäller för företag på sidan Vatten och avlopp för företag

Aktuella störningar för vatten och avlopp