Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Stopp i avloppet

Om du får stopp i avloppet är det viktigt att konstatera om stoppet är inne i fastigheten eller på kommunala ledningsnätet. Har du stopp i samtliga avlopp i fastigheten ska du kontakta oss direkt.

Ansvar vid avloppsstopp

Vem som ansvarar för avloppsstoppet beror på om stoppet är på kommunens (VA-huvudmannens) sida eller fastighetens sida. Det finns en förbindelsepunkt, normalt 0,5 meter utanför fastighetsgränsen, där din avloppsledning är ansluten till kommunens ledning. Se bild

  • Är stoppet utanför förbindelsepunkten är avloppsstoppet kommunens ansvar.
  • Är stoppet inne på din fastighet ligger ansvaret hos dig som fastighetsägare.

Kontakta oss vid stopp i alla avlopp

Om du har stopp i samtliga avlopp i fastigheten behöver du kontakta Härryda Vatten och Avfall direkt. Vi åker då ut till dig för att undersöka och konstatera om stoppet är på kommunens sida eller fastighetens sida.

  • Är stoppet på kommunens sida beställer vår personal en spolbil för att spola rent ledningen.
  • Är stoppet är på kommunens sida kostar det ingenting för dig som fastighetsägare.
  • Är stoppet är på fastighetens sida behöver du själv beställa en spolbil och betala för spolningen.

Då betalar vi för spolning av avlopp

Härryda Vatten och Avfall betalar endast fakturor för spolbilar i de fall som vår personal på plats konstaterat att stoppet är på kommunens sida. Vi betalar inte fakturor för spolbilar som fastighetsägare beställt på eget initiativ.

Felanmälan vatten- och avlopps­ledningar i gator och vägar
031-724 62 05

Hjälpte informationen på denna sida dig?